VILLKOR FÖR HYRA BARNVAGN

Vagnen uthyres i godkänt bruksskick. Efter återlämning kontrolleras vagnen så att ingen åverkan är gjord förutom normalt slitage vid användning. Hyrestagaren ansvarar för att vagnen hålls hel och ren under perioden och att t.ex regnskydd används vid behov. Lås medföljer, se alltid till att vagnen låses fast när den ej är under uppsikt.

 

Skulle vagnen bli stulen eller misskött så pass att det påverkar funktionen, blir hyrestagaren betalningsansvarig för ev. försäkrings- eller reparationskostnader. Alla stölder polisanmäls. Vagnen blir efter varje uthyrningen noga kollad så att det inte finns något att anmärka på. Vid ev anmärkning finns det dokumenterat hos oss.
Id-kort och kreditkortsinformation lämnas hos oss när vagnen hämtas ut. Utan de uppgifter lämnas ingen vagn ut.

En depositions avgift från 500sek (beroende på modell) som återlämnas till hyrestagaren vid återlämnande av vagnen i samma bruksskick som den utlämnades i. Dvs avtorkad och kollad att inget saknas eller har blivit förstört. Depositionen varierar beronde på vagn, beloppet bestäms av andrahandvärdet på vagnen.

ENDAST KORTBETALNING eller FÖRSKOTTSBETALNING

När vagnen har återlämnats till personal i butiken och kollad så lämnas ett påskrivet kvitto på att vagnen är åter hos oss.

IN ENGLISH
TERMS OF RENTING

The stroller is for rent in approved use. After return, check the stroller so that no impact is done in addition to normal wear during use. The tenant is responsible for keeping the stroller clean during the rental period, for example that raincover is used when needed. Lock is included, always ensure that the stroller is locked when it is not under surveillance.

Should the stroller be stolen or misappropriated, so that it affects the function, the renter will be liable for payment for any reason. Insurance or repair costs. All thefts are reported to the police. After each rental, the stroller is carefully checked so that there is no objection. In case of any remarks, we have documented it.
ID cards and creditcard information are provided with us when the stoller is being retrieved. Without this information, no stroller will be left out.

A deposit fee of 500sek (depending on model) returned to the lessee upon return of the stroller in the same usage condition as it was delivered. That is, dried and checked that nothing is missing or has been destroyed. The deposit varies depending on the stroller, the amount is determined by the second hand value of the wagon.

ONLY CREDITCARD PAYMENT OR PREE PAYMENT IS ACCEPTED, NO CASH

When the stroller has been returned to staff in the shop and checked, a signed receipt will be returned to the lesee.